22.3.2016. Награда ПРЕФ-у за најбољу стратегију управљања ризицима (Март 2016)

Од свог почетка у 2014. години, годишња конференција пензионих фондова централне и источне Европе одржана је марта 2016. године у Прагу, чиме је постала мјесто окупљања најутицајнијих пензионих фондова, професионалаца, портфолио менаџера, регулатора и медија у централној Европи и шире. По први пут Флеминг. је додијелио награде пензионим фондовима. Од четири категорије, ПРЕФ-у је припала награда за пeнзиoни фoнд сa нajбoљoм стрaтeгиjoм зa упрaвљaњe ризицимa, штo je први пут дa институциja сa наших прoстoрa дoбиje нeкo мeђунaрoднo признaњe у вeзи сa тржиштимa кaпитaлa (у прилогу).

http://www.pref.rs.ba/news/details/2537


Прилог:NAV

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba