Надзорни одбор


Надзорни одбор има пет чланова које именује Влада Републике Српске и то једног члана на приједлог оснивача Фонда ПИО, једног члана предлаже већински репрезентативни синдикат организован на нивоу Републике Српске, и три члана се бирају на основу јавног конкурса.

Надзорни одбор у четвртом сазиву именован је 6/7. октобра 2022. године на период од 4 године (Службени гласник Републике Српске број 98/22). Прва конститутивна сједница одржана је 18.10.2022. године, на којој су изабрани предсједник и потпредсједник. Надзорни одбор чине:

  1. Сања Рашевић, предсједник
  2. Jеленко Коњевић, потпредсједник,
  3. Далибор Томаш, члан,
  4. Ранка Мишић, члан,
  5. Младенка Петковић, члан.

-

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba