Надзорни одбор


Надзорни одбор има пет чланова које именује Влада Републике Српске и то једног члана на приједлог оснивача Фонда ПИО, једног члана предлаже већински репрезентативни синдикат организован на нивоу Републике Српске, и три члана се бирају на основу јавног конкурса.

Надзорни одбор у трећем сазиву именован је 15/16. јуна 2018. године на период од 4 године (Службени гласник Републике Српске број 53/18). Прва конститутивна сједница одржана је 03.07.2018. године, на којој су изабрани предсједник и потпредсједник. Надзорни одбор чине:

  1. Сања Рашевић, предсједник
  2. Далибор Томаш, потпредсједник,
  3. Славиша Рисовић, члан
  4. Божана Радошевић, члан.

NAV

-

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba