Годишњи извјештаји о пословању


Годишњи извјештај о пословању Пензијског резервног фонда Републике Српске и Друштва за управљање Пензијским резервним фондом за 2021. годину је 07.04.2022. године усвојен од стране Надзорног одбора Друштва, а потом је усвојен и на сједници Скупштине ПРЕФ-а 13.04.2022. године. Извјештај се налази у прилогу, гдје можете наћи и годишње извјештаје за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину.


Прилози:

-

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba