Циљ фонда


Инвестициони циљ Резервног фонда је остваривање стабилних приноса на дужи рок кроз улагање имовине Резервног фонда, а ради подршке обезбјеђењу дугорочне финансијске одрживости обавезног пензијског осигурања у Републици Српској.


-

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba