Дивиденде


- 11.05.2023. године, на основу Одлуке Скупштине Пензијског резервног фонда РС, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом РС је исплатило дивиденду Фонду ПИО РС у укупном износу од 5.000.000 КМ. Ова дивиденда се односи на нето добит остварену пословањем ПРЕФ-а у 2022. години. 

- 13.05.2022. године, на основу Одлуке Скупштине Пензијског резервног фонда РС, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом РС је исплатило дивиденду Фонду ПИО РС у укупном износу од 5.000.000 КМ. Ова дивиденда се односи на нето добит остварену пословањем ПРЕФ-а у 2021. години. 

- 18.05.2021. године, на основу Одлуке Скупштине Пензијског резервног фонда РС, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом РС је исплатило дивиденду Фонду ПИО РС у укупном износу од 5.082.470 КМ. Ова дивиденда се односи на нето добит остварену пословањем ПРЕФ-а у 2020. години. 

- 19.05.2020. године, на основу Одлуке Скупштине Пензијског резервног фонда РС, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом РС је исплатило дивиденду Фонду ПИО РС у укупном износу од 5.170.427 КМ. Ова дивиденда се односи на нето добит остварену пословањем ПРЕФ-а у 2019. години. 

- 05.07.2019. године, на основу Одлуке Скупштине Пензијског резервног фонда РС, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом РС је исплатило дивиденду Фонду ПИО РС у укупном износу од 5.084.828 КМ. Ова дивиденда се односи на нето добит остварену пословањем ПРЕФ-а у 2018. години. 

- 17.04.2018. године, на основу Одлуке Скупштине Пензијског резервног фонда РС, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом РС је исплатило дивиденду Фонду ПИО РС у укупном износу од 4.631.966 КМ. Ова дивиденда се односи на нето добит остварену пословањем ПРЕФ-а у 2017. години. 

- 17.03.2017. године, на основу Одлуке Скупштине Пензијског резервног фонда РС, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом РС је исплатило дивиденду Фонду ПИО РС у укупном износу од 4.486.668 КМ. Ова дивиденда се односи на нето добит остварену пословањем ПРЕФ-а у 2016. години. 

- 06.04.2016. године, на основу Одлуке Скупштине Пензијског резервног фонда РС, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом РС је исплатило дивиденду Фонду ПИО РС у укупном износу од 6.232.846 КМ. Ова дивиденда се односи на нето добит остварену пословањем ПРЕФ-а у 2015. години. 

- На основу Одлуке Скупштине ПРЕФ-а, донесене 12.03.2015. године, након усвајања годишњих финансијских извјештаја за 2014. годину, Фонду ПИО је исплаћена дивиденда у укупном износу од 7.789.228 КМ. 

- Приликом усвајања годишњих финансијских извјештаја за 2013. годину, на основу Одлуке Скупштине ПРЕФ-а, донесене 16.04.2014. године, Фонду ПИО је исплаћена дивиденда у укупном износу од 6.843.010 милиона КМ. 

- На основу Одлуке Скупштине ПРЕФ-а, донесене 03.04.2013. године, Фонду ПИО је 05.04.2013. године исплаћена дивиденда у укупном износу од 5.569.129 KM. Поменута дивиденда се односи на нето добит остварену у 2012. години.

- 28.12.2012. године, на основу Одлуке Скупштине Пензијског резервног фонда РС, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом РС је исплатило дивиденду Фонду ПИО РС у укупном износу од 6.348.416 КМ. Ова дивиденда се односи на нето добит остварену пословањем ПРЕФ-а у 2011. години. 

 

 

 


-

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba