Организациона структура Друштва за управљање


-

Организациона и кадровска структура Друштва за управљање је одређена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Друштву. Тренутно је запослено 10 радника на пуно радно вријеме и један информатичар, који је у сладу са тренутним потребама Друштва запослен на пола радног времена.

 


-

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba