Корисни линкови


Бањалучка берза хартија од вриједности
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске
Централни регистар хартија од вриједности

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске

Европски добровољни пензијски фонд

Републичке институције

Влада Републике Српске
Пореска управа Републике Српске
Привредна комора 
Републички завод за статистику РС

Међународне финансијске институције

ММФ (Међународни монетарни фонд)
Свјетска банка
BIS (Bank for International Settlements)
FFIEC (Federal Financial Examination Council)
EBRD (Европска банка за обнову и развој)
OECD (Организација за економску сарадњу и развој)
FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering)
ECB (Европска Централна банка)
EIB (Европска инвестициона банка)
IADB (Inter-American Development Bank)
WTO (Свјетска трговинска организација)
EBF (The European Banking Federation)
EUROFINAS
WSBI i ESBG (World Savings Banks Institute & European Savings Banks Group)

Централне банке

Централна банка Босне и Херцеговине
Народна банка Србије
Централна Банка Црне Горе
Банка Словеније
Хрватска народна банка
Народна банка Републике Македоније
Bank of England
Bank of France
Deutsche Bundesbank
European Central Bank
Federal Reserve
National Bank of Hungary
Oesterreichische Nationalbank
Банк России

Финансијске институције у БиХ

Агенција за банкарство Федерације БиХ
Агенција за осигурање депозита БиХ
Мисија ММФ-а у БиХ
Мисија свјетске банке у БиХ
Конкуренцијски савјет БиХ


-

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba