О друштву


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука и Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука основани су у складу са Законом о Пензијском резервном фонду Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број: 73/08, 50/10, 102/12, 20/18).

Ступањем на снагу Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске 16.08.2008. створени су услови за формирање Друштва за управљање и Пензијски резервни фонд Републике Српске.

Одлука о оснивању Пензијског резервног фонда Републике Српске и Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука донесена је на сједници Управног одбора Фонда ПИО дана 15.06.2010. године (Службени гласник Републике Српске број: 65/10).

Дјелатност Друштва је управљање Пензијским резервним фондом и другом имовином коју му повјери фонд ПИО на привремено управљање као и управљање другим пензијским фондовима основаним у складу са посебним законом.


-

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba