31.5.2021. Заједничка продаја пакета акција 5 емитената

Друштво за управљање инвестиционим фондовима ''КРИСTAЛ ИНВEСT" a.д. Бaњa Лукa, Друштво за управљање инвестиционим фондовима "MANAGEMENT SOLUTIONS" д.o.o. Бaњa Лукa, Друштво за управљање инвестиционим фондовима ''ПOЛAРA ИНВEСT" a.д. Бaњa Лукa, Друштвo зa упрaвљaњe Пeнзиjским рeзeрвним фoндoм Рeпубликe Српскe a.д. Бaњa Лукa и Инвестиционо развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука организују заједничку продају пакета акција 5 емитента.

Продаја пакета акција ће се одржати на Бањалучкој берзи уношењем групних налога "све или ништа" у трајању од 01.06.2021. до реализације продајног налога, а најкасније до 14.06.2021године.

— Извор:


Прилог:


Повезане вијести


NAV

-

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba