16.11.2022. Друштво за управљање ПРЕФ-ом награђује најбоље дипломске и завршне радове

Конкурс за награђивање најбољих радова из области пословних финансија и управљања у 2022. години се налази у прилогу. Рок за достављање одбрањених радова је до 1.12.2022. године.

Право учешћа имају студенти свих факултета у Босни и Херцеговини и држављани БиХ који студирају у иностранству, а који доставе дипломски рад из области финансијских тржишта, пословних финансија и финансијског управљања на једном од службених језика БиХ или на енглеском језику. Уз дипломски рад доставити и попуњен образац за пријаву.

Дипломске радове потребно је слати поштом или донијети лично на адресу:

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

(са назнаком: дипломски рад)

Улица Бана Милосављевића 8

78000 Бања Лука

или доставити у електронској верзији на е-mail: diplomski@pref.rs.ba.

Имена добитника награда ће бити објављена на интернет страници Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука.

Укупан фонд стипендија планиран је у износу од 900,00 КМ, од чега ће се додијелити прворангираном 500,00 КМ, другорангираном 250,00 КМ и трећерангираном 150,00 КМ.

Дипломирани економисти и правници али и студенти других факултета из области природних и техничких наука који у току студија стекну већи ниво знања из области тржишта капитала и стекну теоријска и практична знања из области које изучавају имају велике шансе да остваре успјешну каријеру на тржишту капитала. Jедна од одлика тржишта капитала Републике Српске јесте да највећи број запослених чине млади људи. С тим у вези, настојимо да награда коју додјељује Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука за најбоље дипломске радове буде додатни подстицај за изучавање финансијских тржишта за све студенте који своју будућност желе да граде у институцијама тржишта капитала.

Теме за дипломске радове су могуће из сљедећих области (по абецеди)

Анализа пословања емитента чије су хартије листиране на берзи

Дисконтовање новчаних токова

Дивидендна политика акционарског друштва

Домети и ограничења МСФИ и МРС

Финансијски деривати

Финансијски инструменти

Информације и информациона технологија на финансијским тржиштима

Информациони системи у вези са финансијским тржиштима

Инвестициони фондови

Исказивање и процјена вјероватноће банкрота

Корпоративно управљање

Криптовалуте као спој финансија и технологија на финансијским тржиштима

Мјесто и улога финансијских система у тржишној привреди

Оцјена оправданости финансирања пројекта емисијом обвезница и/ли акција

Одабир стратегије управљања портфељом

Оптимизација портфеља

Остале теме из области финансијских тржишта

Пензијски фондови

Показатељи и правац развоја тржишта капитала

Повезаност финансијског и реалног сектора привреде

Права акционара

Права власника акција

Развој секундарног тржишта финаснијских инструмената

Реформа система пензијског осигурања

Регулатива на финансијским тржиштима

Ризици финансијских инструмената

Ризици тржишта новца и тржишта капитала

Савремена финансијска тржишта – карактеристике, регулатива, фунцкионисање и ефикасност

Стање и перспективе  одређених финансијских инструмената као извора финансирања

Стање и перспективе тржишта корпоративних обвезница

Техничка анализа акција

Тржиште капитала

Тржиште новца

Улога, значај и положај институција финансијских тржишта на тришту новца и капитала

Управљање ризиком портфеља

Вредновање финансијских инструмената

Предност при избору најбољих дипломских радова имају радови са практичном вриједношћу који садрже анализу постојећег стања и анализу могућности унапређења из области која се обрађује у дипломском раду.

За све додатне информације контактирајте Друштво за управљање Пензијским резервним фондом а.д. Бања Лука на е-мејл: diplomski@pref.rs.ba.


Прилози:-

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba