Далибор Томаш


Далибор Томаш рођен је 1980. године у Градишци. Основну школу и Гимназију завршио је у Прњавору, као ученик генерације. Дипломирао је на Економском факултету у Бањој Луци 2004. године, као студент генерације и добитник Златне плакете Универзитета, а магистрирао је 2010. године на Економском факултету у Београду. У току је израда докторске дисертације на Економском факултету у Бањој Луци, на тему „Микроекономска оптимизација интертемпоралног избора пензијског осигурања“.

Од 2004. године ради на Економском факултету у Бањој Луци, прво у звању асистента, а од 2011. године као виши асистент на Катедри за економску теорију, анализу и политику. Паралелно, радио је на Бањалучкој берзи (2007-2009), био је в.д. директор Акцијског фонда Републике Српске (2007-2008), в.д. помоћник министра финансија у Ресору за макроекономску анализу и политику (2009-2011), члан Надзорног одбора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (2009-2013), те Предсједник Управног одбора ЈУ „Академска и истраживачка мрежа Републике Српске (2013-2018). Од 2011. године обавља функцију савјетника министра финансија Републике Српске.

Био је члан Радне групе Владе Републике Српске на изради Стратегије реформе пензијско-инвалидског осигурања Републике Српске (2007-2010) и учествовао је у изради студија „Управљање акцијама из портфеља Фонда за пензијско у инвалидско осигурање Републике Српске из 2007. године, те „Добровољни пензијски фондови у Републици Српској: потреба и перспективе“ из 2008. године, који су били основа за формирање Пензијског резервног фонда Републике Српске.


NAV

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba