Љиљана Амиџић-Глигорић


-

Љиљана Амиџић-Глигорић, извршни директор за рачуноводство, опште послове и развој

Рођена је 1976. године у Бањалуци. Завршила је Гимназију општег смјера и стекла звање дипломирани економиста на Економском факултету у Бањалуци. Магистар економских наука од 2010. године (смјер - финансијски менаџмент), када је успјешно одбранила тезу „Концепт организације која учи на примјеру микрокредитних организација у БиХ“  (област стратегијског менаџмента).

Радно искуство стиче од 2003. године. У микрокредитној организацији „Синергија плус“  доо Бањалука почела радити као кредитни службеник, а 2011. године напушта позицију шефа канцеларије Бања Лука.  Од априла 2011. године као аналитичар ризика у Друштву за управљање Пензијским резервним фондом а.д. Бања Лука радила на сљедећим пословима: праћење ликвидности, процјена тржишних, кредитних и других ризика, израда Инвестиционе политике, анализа финансијских извјештаја и учешће у корпоративним активностима, а доказала се и на другим одговорним пословима.  У 2013. години положила стручни испит и стекла звање инвестиционог менаџера код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

На дужност извршног директора за рачуноводство, опште послове и развој Друштва за управљање ступила 9.8.2017. године.

 

 


NAV

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba