Саша Стевановић


-

Саша Стевановић, извршни директор за инвестиционе послове

Рођен је 1980. године у Вуковару, Република Хрватска. Основну и средњу школу је завршио у Бијељини. Дипломирао, магистрирао и одбранио докторску тезу на Универзитету Источно Сарајево - Економски факултет Пале. Радио je на позицијама брокера, аналитичара ризика, инвестиционог савјетника. Реализовао и учествовао у већем броју пројеката на увођењу кредитног скоринга, интерног рејтинга, система контроле и управљања кредитним, тржишним и оперативним ризицима, примјена SAS и R програмских језика у финансијама и Big Data окружењу, пословима преузимања и докапитализацијама привредних друштава на тржишту капитала Републике Српске. Обављао функцију предсједника Пословног удружења овлаштених учесника на тржишту капитала Републике Српске (2009 - 2010). Посједује GARP цертификат;  FRM – Financial Risk Manager (2015), лиценцу Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за обављање послова: брокера (2005 године), инвестиционог савјетника (2007 године) и инвестиционог менаџера (2007 године). Аутор књиге: „Управљање ризицима портфеља домаћих институционалних инвеститора". Оснивач Удружења  „Центра за ризике“. Већи број објављених чланака и научно-стручних радова на тему тржишта капитала и управљања ризицима у домаћим и међународним часописима и конференцијама. 

На дужност извршног директора за инвестиционе послове Друштва за управљање Пензијским резервним фондом ступа 01.01.2011. године док му је 02.09.2015. године обновљен петогодишњи мандат. Oд јулa 2017. гoдинe Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe имeнoвaлa je мр Стeвaнoвићa зa члaнa Фискaлнoг сaвjeтa  Рeпубликe Српскe.

 

Ожењен, отац једног дјетета, живи у Бањалуци.

 


NAV

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba